Japan, Fukushima, Okuma, Minamidai (sensor 330091)
オフライン(長)

3時間前 1年前
1482cpm 1889cpm
4.437μSv/h 5.656μSv/h
Sensor:lnd_7318u
Model :SolarCastNano
Alarm :150
Share

コメントを残す

CAPTCHA