Japan, Fukushima, Koriyama (sensor 300062)
オンライン

18分前 2年前
37cpm 53cpm
0.111μSv/h 0.159μSv/h
Sensor:lnd_7318c
Model :Pointcast V1.0
Alarm :150
Share

コメントを残す

CAPTCHA