Japan, Fukushima, Soma, Amway House (sensor 100352)
オフライン(長)

2週間前 12か月前
9cpm 35cpm
0.075μSv/h 0.290μSv/h
Sensor:lnd_7128
Model :Pointcast V1.0
Alarm :150
Share

コメントを残す

CAPTCHA