Japan, Fukushima, Minami-Soma (sensor 40)
オフライン(長)

2週間前 4週間前
43cpm 113cpm
0.129μSv/h 0.338μSv/h
Sensor:LND7317
Model :ngeigie
Alarm :
Share

コメントを残す

CAPTCHA